Poznaj bezpieczny internet!

O projekcie

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci". Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet". Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.
Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne.
Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Dla nauczycieli

1. Kurs e-learning
Na podstawie sieciakowych historii użytkownicy internetu poznają niebezpieczne sytuacje, których mogą doświadczyć, a także uczą się skutecznych metod reagowania na zagrożenia w sieci. Kurs e-learningowy zbudowany jest z 15 części, które nazwane zostały misjami. Każda misja dotyczy innego tematu z zakresu bezpieczeństwa dzieci online: wprowadzenie, prywatność, zdjęcia w sieci, znajomości online, komunikacja i netykieta, cyberprzemoc (z uwzględnieniem roli ofiary, świadka i sprawcy), hejt, niebezpieczne treści, zabezpieczanie urządzeń, prawa autorskie, zakupy w sieci, nadmierne korzystanie z internetu, zgłaszanie niepokojących sytuacji. W celu szczegółowego omówienia e-lerarningu można skorzystać z proponowanego przez nas scenariusza zajęć.
scenariusz z wykorzystaniem kursu e-learning

2. Scenariusze zajęć
W ramach projektu Sieciaki.pl powstały scenariusze dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
Zachęcamy Państwa do korzystania z tych materiałów i przeprowadzenia zajęć w placówce.

scenariusz z wykorzystaniem kursu e-learning, celem zajęć jest zapoznanie z zasadami realizacji kursu e-learning "Misja: Bezpieczny internet", podsumowanie informacji przekazanych w kursie e-learning, wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu, uzupełnienie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa online, zapoznanie uczniów z pięcioma zasadami bezpiecznego korzystania z internetu i wykorzystania ich w praktyce. Przeprowadzając zajęcia korzysta się z kursu e-learning.

scenariusz z wykorzystaniem kreskówek, celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu, zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci, przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym w internecie, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie. Przeprowadzając zajęcia korzysta się z kreskówek.

scenariusz z wykorzystaniem magazynu, celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Przeprowadzając zajęcia korzysta się z magazynu „Sieciaki.pl”.

scenariusz „Internet bez hejtu”, celem zajęć jest uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie i zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.

3. Słuchowisko „Sieciaki.pl – misja bezpieczny internet”.
Na podstawie książki powstało także słuchowisko „Sieciaki.pl – misja bezpieczny internet”. Dzięki niemu można zapoznać uczniów z historią Sieciaków i Sieciuchów w ciekawy i niecodzienny sposób. Zachęcamy do wysłuchania słuchowiska i zapoznania uczniów z problemem nadużywania ekranów. Na początku 2021 roku powstanie także scenariusz zajęć dedykowany problemowi nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych, oparty na fabule książki i słuchowiska.
Słuchowiska można posłuchać na Spotify i Youtube.

Dla rodziców

1. Rozmowa z dzieckiem
Zachęcamy Państwa do rozmowy ze swoim dzieckiem na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Szczególnie zachęcamy do ustalenia w rodzinie zasad korzystania z ekranów- w jakich sytuacjach możemy korzystać, przez ile czasu itd. Rekomendacje fundacji, znajdują się na stronie https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl. W celu przygotowania do takiej rozmowy, mogą Państwo zapoznać się również z innymi materiałami naszej fundacji. Więcej informacji w zakładce "przydatne linki" oraz w artykułach na naszej stronie.

2. E-learning z dzieckiem
W ramach edukacji dziecka z zakresu bezpieczeństwa w sieci mogą Państwo wspólnie z dzieckiem przejść kurs e-learning dostępny na naszej platformie. Przechodzenie kursu może być także punktem wyjścia do rozmowy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Kurs dostępny jest tutaj (wcześniej należy zarejestrować konto w serwisie sieciaki.pl)

3. Książka „Sieciaki.pl – misja bezpieczny internet”
Zachęcamy do zakupu książki Łukasza Wojtasika, eksperta do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Książka opowiada historię powstania Sieciuchów, a co za tym idzie powołanej do walki z nimi Sztucznej Inteligencji i drużyny Sieciaków. Książka skupia się na problemie nadużywania internetu i ekranów, może być dobrym punktem wyjścia do rozmowy na ten temat z dzieckiem.

Fundacja udostępnia rabat 50% na książkę. Aby go użyć, należy wpisać kod zniżkowy: „FDDS” przy zakupie książki, na stronie wydawnictwa: https://www.muchomor.pl/pl/p/SIECIAKI.-MISJA-BEZPIECZNY-INTERNET./236.

4. Słuchowisko „Sieciaki.pl – misja bezpieczny internet”
Na podstawie książki powstało także słuchowisko „Sieciaki.pl – misja bezpieczny internet”. Dzięki niemu można zapoznać się z historią Sieciaków i Sieciuchów w ciekawy i niecodzienny sposób. Zachęcamy do wspólnego wysłuchania słuchowiska i zapoznania dziecka z problemem nadużywania ekranów.
Słuchowiska można posłuchać na Spotify i Youtube.

5. Zachęcanie szkoły do przeprowadzenia zajęć
W ramach projektu Sieciaki.pl udostępniamy scenariusze dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń online potrzebne do przeprowadzenia zajęć w szkołach i innych placówkach oświatowych. Zachęcamy Państwa do poinformowania placówki do której uczęszcza dziecko o możliwości przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Sieciaki.pl.

Copyright 2021 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl