Poznaj bezpieczny internet!

O projekcie

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci". Jest elementem programu „Safer Internet". Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.

Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, wyposażony w m.in. filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne.

W ramach projektu dostępne są:

1. Kurs e-learning
Kurs e-learning "Misja bezpieczny internet" to propozycja zajęć lekcyjnych w szkole, zajęć hybrydowych lub edukacji w pełni domowej. Dzięki kursowi dzieci poznają sieciakowe przygody, dowiadują się o niebezpiecznych sytuacjach, których mogą doświadczyć w internecie, a także uczą się skutecznych metod reagowania na zagrożenia w sieci.
Kurs zbudowany jest z 15 części (misji). Każda z nich – wprowadzenie, prywatność, zdjęcia w sieci, znajomości online, komunikacja i netykieta, cyberprzemoc, hejt, niebezpieczne treści, zabezpieczanie urządzeń, prawa autorskie, zakupy w sieci, nadmierne korzystanie z internetu, zgłaszanie niepokojących sytuacji – dotyczy innego tematu z zakresu bezpieczeństwa dzieci będących online. W celu szczegółowego omówienia e-learningu można skorzystać z proponowanego przez nas scenariusza zajęć dostępnego w zakładce: Propozycje edukacyjne

Kurs e-learning ma zaprogramowany mechanizm wymuszania przerwy, gdy dzieci podczas wykonywania misji spędzają przed ekranem zbyt dużo czasu.    

2. Scenariusze zajęć dla nauczycieli i pedagogów
Dla nauczycieli i pedagogów powstały scenariusze zajęć, które dotyczą różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci w internecie. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych materiałów w szkołach i innych placówkach podczas zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub świetlicowych. 
Wszystkie dostępne scenariusze znajdują się w zakładce: Propozycje edukacyjne

3. Książki "Sieciaki"
W ramach projektu powstały trzy książki: "
Sieciaki. Misja Bezieczny internet", "Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu" oraz "Sieciaki.Jest nas więcej", autorstwa Łukasza Wojtasika. Książki w barwny sposób opisują przygódy czwórki dzieciaków, czyli Sieciaków, które walczą z odpowiedzialnymi za internetowe zło Sieciuchami. Poruszają istotne z perspektywy obecnych czasów problemy i zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z internetu, m.in. jego nadużywaniem, hejtem, czy pogonią za popularnością. Prezentują także warte naśladowania zachowania, dobre praktyki i sposoby radzenia sobie z internetowymi zagrożeniami. Są doskonałą lekturą dla dzieci w wieku 7-12. Mogą być wykorzystywane w ramach zajęć edukacyjnych w szkole - na ich podstawie powstały scenariusze lekcji. Więcej informacji na temat książek znajduje się w zakładce: Książki "Sieciaki".

4. Słuchowiska "Sieciaki"
Na podstawie wyżej opisanych książek, powstały trzy słuchowiska. Każde z nich jest osobną dzwiękową adaptacją książek: "Sieciaki. Misja bezpieczny internet", "Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu" oraz "Sieciaki. Jest nas więcej". Słuchowiska są dostępne do posłuchania na naszej stronie, a także w serwisie YouTube i Spotify. Więcej na temat słuchowisk oraz możliwości posłuchania znajduje się w zakładce: Słuchowiska "Sieciaki".

 

 

Copyright 2024 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl