Poznaj bezpieczny internet!

Regulamin - Powiedz Sieciuchom: nie!

1. Konkurs "Powiedz Sieciuchom: nie!" przeznaczony jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.pl.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

3. Prace na konkurs można zgłaszać od momentu jego ogłoszenia do północy 5.05.2019 r.

4. Prace należy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz konkursu w serwisie www.sieciaki.pl i nie może przekraczać 3MB.

5. Praca zgłoszona na konkurs musi być autorską pracą zgłaszającego. Na pracy konkursowej nie wolno umieszczać danych osobowych autora. Prace konkursowe zawierające dane osobowe autora będą odrzucane.

6. Wyniki konkursu i lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronach serwisu Sieciaki.pl.

7. Informacje o wyborze zwycięzców zostaną opublikowane na stronie konkursowej w serwisie Sieciaki.pl

8. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Epee.

 

Copyright 2020 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl