Poznaj bezpieczny internet!

Scenariusze lekcji

Serwis www.sieciaki.pl to doskonałe narzędzie edukacyjne możliwe do wykorzystania w placówkach oświatowych. Aby ułatwić edukatorom przygotowywanie lekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej, udostępniono 12 scenariuszy zajęć lekcyjnych. Każdy ze scenariuszy podejmuje odrębną tematykę i odnosi się do dedykowanych części serwisu www.sieciaki.pl

Warunkiem niezbędnym do realizacji zajęć jest dostęp dzieci do komputera i internetu. Zajęcia angażują uczniów w indywidualnym dla każdego z nich tempie. Przy takiej formie nauczyciel występuje w znacznej części lekcji w roli moderatora. Istnieje również możliwość realizowania zajęć w całości prowadzonych przez nauczyciela, przy jednym komputerze. Nauczyciel z wykorzystaniem projektora i ekranu prezentuje właściwe dla danego scenariusza elementy serwisu www.sieciaki.pl.

SIECIAKOWE LEKCJE

Adresaci: klasy 1-2 szkoły podstawowej
Czas trwania: 6 x 45 minut

Lekcje prowadzone na podstawie scenariuszy zapoznają uczniów i uczennice z przygodami Sieciaków, uczą zasad bezpieczeństwa online i zachęcają dzieci do dołączenia do sieciakowej drużyny. Zajęcia poświęcone są 5 zasadom bezpiecznego korzystania z internetu: 

  • prywatności,
  • równowadze w korzystaniu z internetu i urządzeń ekranowych,
  • reagowaniu na zagrożenia,
  • wzajemnego szacunku,
  • ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

 

Jestem OK

Adresaci: klasy 3-5 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 minut

Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z tym, czym są szkodliwe treści online, nauczenie ich krytycznego podejścia do internetowej popularności, a także zapoznanie z ideą ciałopozytywności.

Aby zrealizować zajęcia dzieci przed rozpoczęciem powinny zapoznać się z treścią książki: "Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu" lub darmowym słuchowiskiem o tym samym tytule, dostępnym na stronie: Sieciaki.pl/słuchowiska

Sieciakowe Zasady Ekranowe

Adresaci: klasy 3-5 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 minut

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu, omówienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ekranów oraz promowanie zrównoważonego korzystania z sieci.

Aby zrealizować zajęcia, dzieci przed ich rozpoczęciem powinny zapoznać się z treścią książki: "Sieciaki. Misja bezpieczny internet" lub darmowym słuchowiskiem o tym samym tytule, dostępnym na stronie: Sieciaki.pl/słuchowiska

Misja bezpieczny internet - z wykorzystaniem kursu e-learning

Adresaci: klasy 3–5 szkoły podstawowej
Czas trwania:  I wariant: 1 x 45 minut + 3 x 90 minut
                           II wariant: 1 x 45 minut + 1 x 90 minut

Scenariusz został przygotowany z myślą o nauczycielach, którzy chcą połączyć tradycyjne lekcje z zaangażowaniem dzieci w kurs e-learning. Zajęcia można przeprowadzić w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada częste spotkania mające na celu wprowadzenie uczniów w tematykę kursu oraz regularne omawianie i uzupełnianie zawartych w nim treści.Drugi ogranicza się do wprowadzenia dzieci w tematykę kursu oraz spotkanie podsumowujące wiedzę zdobytą podczas kursu.

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Adresaci: klasy 2–4 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 min

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem krótkich kreskówek, które zapoznają uczniów z podstawowymi zagrożeniami związanymi z internetem oraz z pięcioma sieciakowymi zasadami bezpieczeństwa.

Copyright 2024 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl