Poznaj bezpieczny internet!

Scenariusze lekcji

Już od blisko 20 lat zajmujemy się w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę promowaniem bezpiecznego i pozytywnego korzystania z internetu przez dzieci. Wychodzimy z założenia, że edukacja w tym zakresie jest ważna dla dzieci i młodzieży, dlatego oddajemy w Państwa ręce zestaw scenariuszy edukacyjnych, który można realizować z uczniami na różnych poziomach nauczania.

SIECIAKI. JEST NAS WIĘCEJ - nowość dostępna od 19 marca!

Adresaci: klasy 2-4 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 minut

Scenariusz zajęć poświęcony jest edukacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci ze szczególnym uwzględnieniem problemu cyberprzemocy. Opiera są na fabule trzeciej części ksiażki Sieciaki. Jest nas więcej”Zajęcia mają na celu uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem przemocy w sieci, zapoznanie ich z możliwymi konsekwencjami cyberprzemocy, nauczenie reagowania na cyberprzemoc oraz promowanie kulturalnej komunikacji i konstruktywnej krytyki. 

Aby zrealizować zajęcia, dzieci przed ich rozpoczęciem powinny zapoznać się z treścią książki lub darmowym słuchowiskiem o tym samym tytule, dostępnym na stronie: Sieciaki.pl/słuchowiska

 

SIECIAKOWE LEKCJE

Adresaci: klasy 1-2 szkoły podstawowej
Czas trwania: 6 x 45 minut

Lekcje prowadzone na podstawie scenariuszy zapoznają uczniów i uczennice z przygodami Sieciaków, uczą zasad bezpieczeństwa online i zachęcają dzieci do dołączenia do sieciakowej drużyny. Zajęcia poświęcone są 5 zasadom bezpiecznego korzystania z internetu: 

  • prywatności,
  • równowadze w korzystaniu z internetu i urządzeń ekranowych,
  • reagowaniu na zagrożenia,
  • wzajemnego szacunku,
  • ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

 

Jestem OK

Adresaci: klasy 2-4 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 minut

Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z tym, czym są szkodliwe treści online, nauczenie ich krytycznego podejścia do internetowej popularności, a także zapoznanie z ideą ciałopozytywności.

Aby zrealizować zajęcia dzieci przed rozpoczęciem powinny zapoznać się z treścią książki: "Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu" lub darmowym słuchowiskiem o tym samym tytule, dostępnym na stronie: Sieciaki.pl/słuchowiska

Sieciakowe Zasady Ekranowe

Adresaci: klasy 2-4 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 minut

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu, omówienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ekranów oraz promowanie zrównoważonego korzystania z sieci.

Aby zrealizować zajęcia, dzieci przed ich rozpoczęciem powinny zapoznać się z treścią książki: "Sieciaki. Misja bezpieczny internet" lub darmowym słuchowiskiem o tym samym tytule, dostępnym na stronie: Sieciaki.pl/słuchowiska

Misja bezpieczny internet - z wykorzystaniem kursu e-learning

Adresaci: klasy 2–5 szkoły podstawowej
Czas trwania:  I wariant: 1 x 45 minut + 3 x 90 minut
                           II wariant: 1 x 45 minut + 1 x 90 minut

Scenariusz został przygotowany z myślą o nauczycielach, którzy chcą połączyć tradycyjne lekcje z zaangażowaniem dzieci w kurs e-learning. Zajęcia można przeprowadzić w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada częste spotkania mające na celu wprowadzenie uczniów w tematykę kursu oraz regularne omawianie i uzupełnianie zawartych w nim treści.Drugi ogranicza się do wprowadzenia dzieci w tematykę kursu oraz spotkanie podsumowujące wiedzę zdobytą podczas kursu.

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Adresaci: klasy 2–4 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 min

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem krótkich kreskówek, które zapoznają uczniów z podstawowymi zagrożeniami związanymi z internetem oraz z pięcioma sieciakowymi zasadami bezpieczeństwa.

Copyright 2024 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl