Poznaj bezpieczny internet!

Propozycje edukacyjne

Już od blisko 20 lat zajmujemy się w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę promowaniem bezpiecznego i pozytywnego korzystania z internetu przez dzieci. Wychodzimy z założenia, że edukacja w tym zakresie jest ważna dla dzieci i młodzieży, dlatego oddajemy w Państwa ręce zestaw scenariuszy edukacyjnych, który można realizować z uczniami na różnych poziomach nauczania.

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem kursu e-learning

Adresaci: klasy 3–5

Czas trwania:

I wariant: 1 lekcja trwająca 45 minut + 3 lekcje trwające po 90 minut

II wariant: 1 lekcja trwająca 45 minut + 1 lekcja trwająca 90 minut

Scenariusz został przygotowany z myślą o nauczycielach, którzy chcą połączyć tradycyjne lekcje z zaangażowaniem dzieci w kurs e-learning. Zajęcia można przeprowadzić w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada częste spotkania mające na celu wprowadzenie uczniów w tematykę kursu oraz regularne omawianie i uzupełnianie zawartych w nim treści. Drugi ogranicza się do wprowadzenia dzieci w tematykę kursu oraz spotkanie podsumowujące wiedzę zdobytą podczas kursu.

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem kreskówek "Zasady bezpiecznego korzystania z internetu"

Adresaci: klasy 2–4

Czas trwania: 2 x 45 min


Scenariusz lekcji z wykorzystaniem krótkich kreskówek, które zapoznają uczniów z podstawowymi zagrożeniami związanymi z internetem oraz z pięcioma sieciakowymi zasadami bezpieczeństwa.

 

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem magazynu "Poznaj bezpieczny internet"

Adresaci: klasy 1–6

Czas trwania: 45 min

Scenariusz lekcji, podczas których dzieci pracują z wydrukami z magazynu Poznaj bezpieczny

internet. Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń online oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Scenariusz przygotowany jest w dwóch wersjach: dla dzieci z klas 1–3 i 4–6 szkoły podstawowej.

Copyright 2021 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl