Poznaj bezpieczny internet!

Propozycje edukacyjne

Już od blisko 20 lat zajmujemy się w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę promowaniem bezpiecznego i pozytywnego korzystania z internetu przez dzieci. Wychodzimy z założenia, że edukacja w tym zakresie jest ważna dla dzieci i młodzieży, dlatego oddajemy w Państwa ręce zestaw scenariuszy edukacyjnych, który można realizować z uczniami na różnych poziomach nauczania.

Poniżej wszystkie nasze propozycje:

SIECIAKOWE LEKCJE

Adresaci: klasy I-II szkół podstawowych
Czas trwania: 6 x 45 minut

Lekcje prowadzone na podstawie scenariuszy zapoznają uczniów i uczennice z przygodami Sieciaków, uczą zasad bezpieczeństwa online i zachęcają dzieci do dołączenia do sieciakowej drużyny. Zajęcia poświęcone są 5 zasadom bezpiecznego korzystania z internetu: 

  • prywatności,
  • równowadze w korzystaniu z internetu i urządzeń ekranowych,
  • reagowaniu na zagrożenia,
  • wzajemnego szacunku,
  • ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Scenariusze uzupełnione są kartami pracy dla dzieci. 

Jestem OK

Adresaci: klasy 3-5 szkoły podstawowej
Czas trwania: 2 x 45 minut

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w tematykę szkodliwych treści nadawanych online, nauczenie dzieci krytycznego podejścia do internetowej popularności i odróżniania nadawców internetowych pozytywnych od negatywnych, a także zapoznanie z ideą ciałopozytywności.

 

Sieciakowe Zasady Ekranowe

Adresaci: klasy 3-5
Czas trwania: 2 x 45 minut

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu, omówienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ekranów oraz promowanie zrównoważonego korzystania z sieci.

 

Misja bezpieczny internet - z wykorzystaniem kursu e-learning

Adresaci: klasy 3–5
Czas trwania:
I wariant: 1 lekcja trwająca 45 minut + 3 lekcje trwające po 90 minut
II wariant: 1 lekcja trwająca 45 minut + 1 lekcja trwająca 90 minut

Scenariusz został przygotowany z myślą o nauczycielach, którzy chcą połączyć tradycyjne lekcje z zaangażowaniem dzieci w kurs e-learning. Zajęcia można przeprowadzić w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada częste spotkania mające na celu wprowadzenie uczniów w tematykę kursu oraz regularne omawianie i uzupełnianie zawartych w nim treści. Drugi ogranicza się do wprowadzenia dzieci w tematykę kursu oraz spotkanie podsumowujące wiedzę zdobytą podczas kursu.

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Adresaci: klasy 2–4
Czas trwania: 2 x 45 min

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem krótkich kreskówek, które zapoznają uczniów z podstawowymi zagrożeniami związanymi z internetem oraz z pięcioma sieciakowymi zasadami bezpieczeństwa.

 

Poznaj bezpieczny internet

Adresaci: klasy 1–3 i 4-6
Czas trwania: 45 min

Scenariusz lekcji, podczas których dzieci pracują z wydrukami z magazynu "Poznaj bezpieczny internet". Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń online oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Scenariusz przygotowany jest w dwóch wersjach wiekowych: dla dzieci z klas 1–3 i 4–6 szkoły podstawowej.

Copyright 2023 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl