Poznaj bezpieczny internet!

Nick i hasło

Dane logowania

Nick to nazwa, której będziesz używał podczas korzystania z serwisu. Pamiętaj, że bezpieczny nick to taki, który nie zdradza naszych danych osobowych czyli imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu itp. Bezpieczny nick to na przykład: stokrotka567

Według regulaminu zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych nicków.

Stwórz swoje hasło. Pamietaj, że bezpieczne hasło zawiera małe i duże litery oraz cyfry. Twoje hasło to Twoja tajemnica. Najlepiej trzymaj je w głowie.

Twoje dane

Dane osobowe
Płeć:

Każdy serwis ma obowiązek ochrony Twoich danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym regulaminie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda dla rodziców użytkowników

Jeśli nie ukończyłeś 16 roku życia, poproś swojego rodzica bądź opiekuna o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Ja , posiadacz maila wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, które używa nicku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa w celu posiadania pełnego dostępu do zawartości serwisu Sieciaki.pl w zakresie: e-maila rodzica, nick dziecka, e-mail dziecka, płeć.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Justyna Podlewska, e-mail: daneosobowe@fdds.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. art. 6 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W przypadku Serwisu sieciaki.pl zgodę wyraził rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z Internetu oraz przesłania nagrody rzeczowej w przypadku wygranej w konkursie w serwisie Sieciaki.pl.
 5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 6. Dane osobowe korzystającego z serwisu sieciaki.pl będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu zakończenia realizacji programu.
 7. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu, dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 9. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem sieciaki@sieciaki.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Głównego Inspektora Ochrony danych Osobowych.
Zgoda dla użytkowników

Jeśli ukończyłeś 16 roku życia, wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych

Ja , ur. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa w celu posiadania pełnego dostępu do zawartości serwisu Sieciaki.pl, w zakresie: data urodzenia, nick , płeć.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Justyna Podlewska, e-mail: daneosobowe@fdds.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. art. 6 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W przypadku Serwisu sieciaki.pl zgodę wyraził rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z Internetu oraz przesłania nagrody rzeczowej w przypadku wygranej w konkursie w serwisie Sieciaki.pl.
 5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 6. Dane osobowe korzystającego z serwisu sieciaki.pl będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu zakończenia realizacji programu.
 7. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu, dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 9. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem sieciaki@sieciaki.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Głównego Inspektora Ochrony danych Osobowych.
Zgoda na newsletter

Rejestracja nie powiodła się. Spróbuj jeszcze raz.

Copyright 2024 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl