Poznaj bezpieczny internet!

O serwisie

1. Serwis Sieciaki.pl prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).
2. Głównym partnerem projektu Sieciaki.pl jest Fundacja Orange.
3. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu będą przechowywane i przetwarzane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
4. Redakcja serwisu Sieciaki.pl odpowiada za wszelkie umieszczone w nim treści.

Przechowywanie danych osobowych

  5. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6. Osoba, której dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, ma prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia jej danych osobowych ze zbioru. Odbywa się to przez edycję danych na stronie www.sieciaki.pl.
  7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.

Rejestracja

  8. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca portal Sieciaki.pl. Użytkownicy serwisu dzielą się na zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych.
  9. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
  10. Rejestracja i korzystanie z serwisu są bezpłatne.
  11. Użytkownik niezarejestrowany to osoba, która nie dokonała rejestracji w serwisie. Brak rejestracji oznacza ograniczony dostęp do serwisu Sieciaki.pl.
  12. Użytkownik zarejestrowany to osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywowała swoje konto w serwisie. Ma ona pełny dostęp do wszystkich elementów serwisu.
  13. Osoba małoletnia dokonuje rejestracji za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  14. Dane osobowe podane podczas rejestracji muszą zostać potwierdzone przez aktywację linku w e-mailu przesłanym na podany przez użytkownika adres e-mail.
  15. Podane przez użytkownika dane osobowe podczas rejestracji mogą zostać użyte do analizy jego zachowań na stronie, zbierania danych demograficznych, udzielania wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na pytania.
  16. Dane osobowe podawane przy rejestracji są niezbędnym warunkiem wysłania nagród rzeczowych do użytkownika.
  17. Każda osoba ma prawo do założenia tylko jednego konta w serwisie. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo usuwania kont naruszających ten punkt regulaminu.
  18. Zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych loginów w serwisie Sieciaki.pl. Loginy naruszające ten punkt regulaminu będą usuwane przez redakcję serwisu.
  19. Każdy użytkownik serwisu Sieciaki.pl bierze odpowiedzialność za swoje konto.

Konkursy

20. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo publikowania prac użytkowników przesłanych na konkurs.
21. W konkursach organizowanych przez serwis Sieciaki.pl mogą brać udział tylko zarejestrowane osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Postanowienia końcowe

  22. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę i inne osoby oraz za wady ukryte nagród.
  23. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany lub usunięcia danych użytkownika uniemożliwiających skontaktowanie się z nim i przekazanie nagrody, jak również za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez użytkownika. W takim przypadku nagrodzony użytkownik traci prawo do nagrody i nie może zgłaszać wobec redakcji żadnych roszczeń.
  24. Redakcja zastrzega sobie prawo modyfikacji, usunięcia części bądź całości zawartości serwisu bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
  25. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady użytkowania serwisu Sieciaki.pl.
  26. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Copyright 2018 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizacja: cartoons.pl